Truyện tâm sự đàn ông – Anh mang sợi chỉ trên tay làm gì thế John ?

– Anh mang sợi chỉ trên tay làm gì thế John?

John đáp:

– Là vợ tôi cố tình mang cho tôi đấy, làm vậy để nhắc tôi nhớ đi gửi thư giúp cô ấy đó mà.

Tom gật đầu:

– Ra vậy, thế anh đã đi gửi chưa? Sắp đến giờ bưu điện đóng cửa rồi.

John lắc đầu:

– Gửi làm sao được, vợ tôi quên đưa thư cho tôi rồi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here